Sistem Informasi Akademik

Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Islam (PTI-211-1-2)

A. Informasi Umum

Nama Asing -
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kurikulum KPI 2005
Muatan MK NASIONAL
Kelompok MK MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN
Jenis MK WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 2
Bahasan:
-

Kompetensi:
-

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No. TA Semester Kelas Dosen Pengampu
1. 2007/2008 SEMESTER GENAP A Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
2. 2007/2008 SEMESTER GENAP B Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
3. 2007/2008 SEMESTER GENAP C Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
4. 2008/2009 SEMESTER GENAP A Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
5. 2008/2009 SEMESTER GENAP B Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
6. 2008/2009 SEMESTER GENAP C Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
7. 2008/2009 SEMESTER PENDEK A Tim KPI (00010101 000011 0 021)
8. 2009/2010 SEMESTER GENAP A Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
9. 2009/2010 SEMESTER GENAP B Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
10. 2009/2010 SEMESTER GENAP C Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
11. 2009/2010 SEMESTER GENAP D Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
12. 2010/2011 SEMESTER GENAP A Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
13. 2010/2011 SEMESTER GENAP B Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
14. 2010/2011 SEMESTER GENAP C Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
15. 2010/2011 SEMESTER GENAP D Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
16. 2010/2011 SEMESTER GENAP E Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)