Sistem Informasi Akademik

Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir (USK01004)

A. Informasi Umum

Nama Asing -
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kurikulum KPI 2013
Muatan MK -
Kelompok MK MATAKULIAH INTI KHUSUS UTAMA
Jenis MK WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8
Bahasan:
-

Kompetensi:
-

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No. TA Semester Kelas Dosen Pengampu
1. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Tim KPI (00010101 000011 0 021)
2. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. (19470515 197010 1 001)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Dr. H. M. Kholili, M.Si. (19590408 198503 1 005)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. (19661209 199403 1 004)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil. (19600905 198603 1 006)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Drs. Abdul Rozak, M.Pd (19671006 199403 1 003)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F MUHAMMAD SAHLAN (19680501 199303 1 006)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si. (19680103 199503 1 001)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. (19710919 199603 2 001)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL J Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL K Dra. Anisah Indriati, M.Si (19661226 199203 2 002)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL L Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si (19640923 199203 2 001)
14. 2014/2015 SEMESTER GANJIL M MUH. ZAMRONI (19780717 200901 1 012)
15. 2014/2015 SEMESTER GANJIL N Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si (19840307 201101 1 013)
16. 2014/2015 SEMESTER GANJIL O Saptoni, M.A. (19730221 199903 1 002)
17. 2014/2015 SEMESTER GANJIL P RISTIANA KADARSIH (19770528 200312 2 002)
18. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. (19470515 197010 1 001)
19. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Dr. H. M. Kholili, M.Si. (19590408 198503 1 005)
20. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. (19661209 199403 1 004)
21. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil. (19600905 198603 1 006)
22. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Drs. Abdul Rozak, M.Pd (19671006 199403 1 003)
23. 2014/2015 SEMESTER GENAP F MUHAMMAD SAHLAN (19680501 199303 1 006)
24. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si. (19680103 199503 1 001)
25. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. (19710919 199603 2 001)
26. 2014/2015 SEMESTER GENAP I Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
27. 2014/2015 SEMESTER GENAP J Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
28. 2014/2015 SEMESTER GENAP K Dra. Anisah Indriati, M.Si (19661226 199203 2 002)
29. 2014/2015 SEMESTER GENAP L Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si (19640923 199203 2 001)
30. 2014/2015 SEMESTER GENAP M MUH. ZAMRONI (19780717 200901 1 012)
31. 2014/2015 SEMESTER GENAP N Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si (19840307 201101 1 013)
32. 2014/2015 SEMESTER GENAP O Saptoni, M.A. (19730221 199903 1 002)
33. 2014/2015 SEMESTER GENAP P RISTIANA KADARSIH (19770528 200312 2 002)
34. 2014/2015 SEMESTER GENAP Q Dr. H. Rifa'i, M.A. (19610704 199203 1 001)
35. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. (19470515 197010 1 001)
36. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Dr. H. M. Kholili, M.Si. (19590408 198503 1 005)
37. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. (19661209 199403 1 004)
38. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil. (19600905 198603 1 006)
39. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Drs. Abdul Rozak, M.Pd (19671006 199403 1 003)
40. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F MUHAMMAD SAHLAN (19680501 199303 1 006)
41. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si. (19680103 199503 1 001)
42. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. (19710919 199603 2 001)
43. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
44. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
45. 2015/2016 SEMESTER GANJIL K Dra. Anisah Indriati, M.Si (19661226 199203 2 002)
46. 2015/2016 SEMESTER GANJIL L Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si (19640923 199203 2 001)
47. 2015/2016 SEMESTER GANJIL M MUH. ZAMRONI (19780717 200901 1 012)
48. 2015/2016 SEMESTER GANJIL N Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si (19840307 201101 1 013)
49. 2015/2016 SEMESTER GANJIL O Saptoni, M.A. (19730221 199903 1 002)
50. 2015/2016 SEMESTER GANJIL P RISTIANA KADARSIH (19770528 200312 2 002)
51. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. (19470515 197010 1 001)
52. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Dr. H. M. Kholili, M.Si. (19590408 198503 1 005)
53. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. (19661209 199403 1 004)
54. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil. (19600905 198603 1 006)
55. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Drs. Abdul Rozak, M.Pd (19671006 199403 1 003)
56. 2015/2016 SEMESTER GENAP F MUHAMMAD SAHLAN (19680501 199303 1 006)
57. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si. (19680103 199503 1 001)
58. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. (19710919 199603 2 001)
59. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
60. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
61. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Dra. Anisah Indriati, M.Si (19661226 199203 2 002)
62. 2015/2016 SEMESTER GENAP L Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si (19640923 199203 2 001)
63. 2015/2016 SEMESTER GENAP M MUH. ZAMRONI (19780717 200901 1 012)
64. 2015/2016 SEMESTER GENAP N Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si (19840307 201101 1 013)
65. 2015/2016 SEMESTER GENAP O Saptoni, M.A. (19730221 199903 1 002)
66. 2015/2016 SEMESTER GENAP P RISTIANA KADARSIH (19770528 200312 2 002)
67. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. (19470515 197010 1 001)
68. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. H. M. Kholili, M.Si. (19590408 198503 1 005)
69. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. (19661209 199403 1 004)
70. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil. (19600905 198603 1 006)
71. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Drs. Abdul Rozak, M.Pd (19671006 199403 1 003)
72. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F MUHAMMAD SAHLAN (19680501 199303 1 006)
73. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Musthofa, S.Ag., M.Si. (19680103 199503 1 001)
74. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. (19710919 199603 2 001)
75. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
76. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
77. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Dra. Anisah Indriati, M.Si (19661226 199203 2 002)
78. 2016/2017 SEMESTER GANJIL L Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si (19640923 199203 2 001)
79. 2016/2017 SEMESTER GANJIL M MUH. ZAMRONI (19780717 200901 1 012)
80. 2016/2017 SEMESTER GANJIL N Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si (19840307 201101 1 013)
81. 2016/2017 SEMESTER GANJIL O Saptoni, M.A. (19730221 199903 1 002)
82. 2016/2017 SEMESTER GANJIL P RISTIANA KADARSIH (19770528 200312 2 002)