Sistem Informasi Akademik

Mata Kuliah Akhlak/Tasawuf (PTI-102-1-2)

A. Informasi Umum

Nama Asing -
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kurikulum KPI 2005
Muatan MK NASIONAL
Kelompok MK MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
Jenis MK WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1
Bahasan:
-

Kompetensi:
-

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No. TA Semester Kelas Dosen Pengampu
1. 2007/2008 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si. (19711005 199603 2 002)
2. 2007/2008 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si. (19711005 199603 2 002)
3. 2007/2008 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si. (19711005 199603 2 002)
4. 2008/2009 SEMESTER GANJIL A Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
5. 2008/2009 SEMESTER GANJIL B Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
6. 2008/2009 SEMESTER GANJIL C Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
7. 2008/2009 SEMESTER PENDEK A Tim KPI (00010101 000011 0 021)
8. 2009/2010 SEMESTER GANJIL A Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
9. 2009/2010 SEMESTER GANJIL B Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
10. 2009/2010 SEMESTER GANJIL C Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
11. 2009/2010 SEMESTER GANJIL D Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
12. 2010/2011 SEMESTER GANJIL A Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
13. 2010/2011 SEMESTER GANJIL B Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
14. 2010/2011 SEMESTER GANJIL C Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
15. 2010/2011 SEMESTER GANJIL D Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)
16. 2010/2011 SEMESTER GANJIL E Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd (19620520 198903 1 002)