Sistem Informasi Akademik

Mata Kuliah Ilmu Dakwah (KPI-104-1-2)

A. Informasi Umum

Nama Asing -
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kurikulum KPI 2011
Muatan MK INSTITUSIONAL
Kelompok MK MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
Jenis MK WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1
Bahasan:
-

Kompetensi:
-

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No. TA Semester Kelas Dosen Pengampu
1. 2011/2012 SEMESTER GANJIL A Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
2. 2011/2012 SEMESTER GANJIL B Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
3. 2011/2012 SEMESTER GANJIL C Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
4. 2011/2012 SEMESTER GANJIL D Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
5. 2011/2012 SEMESTER GANJIL E Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum (19700125 199903 1 001)
6. 2012/2013 SEMESTER GANJIL A Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
7. 2012/2013 SEMESTER GANJIL B Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
8. 2012/2013 SEMESTER GANJIL C Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
9. 2012/2013 SEMESTER GANJIL D Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
10. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
11. 2013/2014 SEMESTER GANJIL B Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
12. 2013/2014 SEMESTER GANJIL C Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)
13. 2013/2014 SEMESTER GANJIL D Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si. (19710328 199703 2 001)